Nội tạng
Phổi

Phổi

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Mỡ trâu

Mỡ trâu

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Tai trâu

Tai trâu

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Thịt má

Thịt má

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Lưỡi

Lưỡi

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Óc

Óc

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Tim

Tim

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Đuôi

Đuôi

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Gân

Gân

Giá: Liên hệ
Đặt hàng